Op zoek naar 't schoon servies, 1992 > 1994

Ontwerp van virtueel restaurant voor reizende tentoostelling. Toerde 2 jaar in België en Japan.